Sunday, May 30, 2010

Tiyan Na Kumakalam O Kaisipang Uhaw sa Kaalaman?
Edukasyon, gaano ka ba kahalaga sa buhay ng bawa't Pilipino? Ilang ulit na sinasabi ng bawa't magulang na pilit iginagapang ang pag-aaral ng kanilang mga anak ang mga salitang: "Anak, mag-aral kang mabuti, dahil ang edukasyon ay ang tanging maipamamana namin sa iyo".


May kasabihan pa nga na, "Ang edukasyon ay bagay na hindi maaring manakaw sa iyo". At may isang politiko na nagbanggit sa kanyang plataporma na "Kung may isang "college graduate" sa bawa't pamilya ay di maghihirap ang bansang Pilipinas". At may ilang talata rin na nagsasabing "Ang edukasyon ang susi sa kahirapan".

Kung pawang may katotohanan ito, bakit patuloy na nagiging kalunos-lunos ang estado ng edukasyon sa ating bansa. Hindi na kailangan suriin pa ang mga datos upang imulat sa katohanan ang sambayanan kung saan tila ang salitang edukasyon ay para sa mga taong may pera lamang.

Pinagtitibay ng ating saligang batas mula sa Malolos Constitution ang pagbibigay ng kahalagahan sa karapatang pantao ng bawa't mamamayan na bigyan ng pamahalaan ng libreng edukasyon ang bawa't mamamayan. 

Sa pampublikong paraalan ako nakapagtapos, 1968, Unang Baitang ko sa paaralan ay halos 25 mag-aaral lamang kami. sa pagtatapos ko sa Mataas na Paaralan, 1978, halos 40 lang kaming mag-aaral. Ngayun di bababa sa 80 estudyante ang magsasama-sama sa bawa't section, ang iba ay umaabot pa ng 100 mag-aaral. Isang malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo sa ganito kalaking bilang ng mag-aaral,

Subalit mapalad ang mga paaralan na may hustong bilang ng guro at bayaning tunay ang mga gurong mas pinili na magsilbi sa bayan na sa halip na mangibang bansa sa kabila ng napakababang pasahod na ibinibigay ng pamahalaan. Subalit hanggang kailan magtitis ang mga bayaning gurong tulad nila, paano kung magising sila at tanggapin ang hamon ng pangingibang bayan dahil sa kawalan ng pag-asa mula sa pamahalaan.

Ang UP at PUP na pawang mga state Universities para sa mga tinatawag na Eskolar ng Bayan ay nais pang bawasan ng pamahalaan ang subsidiya, masisisi mo ba ang mga estudyanteng maging radikal laban sa pamahalaan. Sabi nga ni Gat Jose Rizal, "Kabataan ang pag-asa ng Bayan" pero ano ang maasahan sa kabataan na pinagkakaitan natin ng pagkakataong makapag-aral, di ba ninanakawan na natin sila ng kinabukasan?

Masisisi mo ba ang mga magulang na patigilin ang kanilang mga anak sa pag-aaral? Pampublikong paaralan nga subalit kailangan magbayad ng matrikula, magsuot ng uniprome, bumili ng sapatos na balat at goma, libro at ilang kagamitan, baon sa araw-araw, walang katapausang school projects, kontribusyon sa kung anu anong pagkakagastusan sa paaralan.

Di ko maisip ang hapdi sa puso ng mga magulang na makita ang kanilang mga anak na hindi makakapag-aral sa pagbubukas ng paaralan ngayong Hunyo. Walang magulang na nais makita ang kanilang anak na hindi makapag-aral.

Tutuo, ang edukasyon ay susi sa kahirapan, subalit kapag sumapit ang pagkakataon na ikaw ay pamiliin para sa iyong mga anak, ano ang iyong uunahin, palamanan ang tyan na kumakalam o ang kaisipan na nauuhaw sa kaalaman. Subukan nating mag-aral ng walang laman ang tiyan, baka matagpuan natin ang kasagutan sa kanilang katanungan.


Note: The image was snipped from flickr.com, uploaded by kamalayan

Wednesday, May 26, 2010

The Pope's Not Ready To Say "Adeiu"

Holding On

Since April, my blogging energy has come to its lowest level, with only 8 posts during the last 2 months.After 16 months of blogging with 237 posts, I have reached to the point that I felt my mind was a dry sponge and  I just feel tired of blogging for no reason at all. I guess I am suffering from a blogger burnout. According to Eric Brantner, the following are the tell-tale signs of a blogger burnout:

• You haven’t posted in a couple of weeks—The first symptom of Blogger’s Burnout is a decrease in posting frequency. It starts with going from 3 posts a week to 2 a week. Then to 1. Then to 1 every couple of weeks. Take note of any significant declines in your posting frequency as they could be a sign of bigger things to come.

• Writing a blog post feels like a chore—When you first start blogging, you can’t wait to sit down at the keyboard and share your thoughts with the world. After a while though, blogging starts to go from fun and exciting to annoying and tiring. Whenever blogging starts to feel like something you’re forced to do, Blogger’s Burnout has struck.

• You’re all out of ideas—Stop me if you've heard this one before. You open up a Word document to write a post, and before you know it, an hour has passed by without you writing a single word. All bloggers get a case of writer’s block on occasion, and if you don’t handle it properly, a temporary case of writer’s block can turn into permanent Blogger’s Burnout.

Well, all those signs are present in  me right now, but I won't allow this syndrome consumes my blog that will eventually bring Palipasan to its demise. The Pope is not prepared to die in virtuality... there are still so many things that hums in my mind that I need to blog and so many blogging friends that I really care about who have shared a part of their lives that brought inspiration, tears and laughter and lessons in my life.

Right now, I need to stop my maƱana habit and reduce my FB online games... shhhh my pet Kutkut in Petville and my resto in Cafe World... sorry neighbors I have to reduce my playing schedule - I admit that have not outgrown my PC gaming habit but I don't want to give up my blog, for obvious reason - to me my blog is a labor of love, a timeless endeavor that allows me to vent about whatever on my mind.

Mr. Burnout, you're a loser, I am not giving up my blog that easy, The Pope's not ready to say "adeiu".Note: The image was snipped from flickr.com, uploaded by looking through your eyes

Monday, May 17, 2010

FaithWhen you come to the edge of all the light you know, 
and are about to step off into the darkness of unknown; 
Have faith in yourself.

Faith is knowing one of two things will happen -
There will be something solid to stand on, 

or you will be taught how to fly.

Always remember - faith conquers fear.
And Life won't be Beautiful if you loses your faith. 


Image snipped from flickr.com, uploaded by .I Travel East.

Wednesday, May 12, 2010

Sailing Through The StormsGod enabled us to sail through all winds of the storm… 
Winds that bring sickness, tragedy, failure,
and disappointment in our lives. 
We can soar above the storm.

Remember, it is not the burdens of life 
that weigh us down; 
It is how we handle them.

Monday, May 10, 2010

I Was Hacked

My Facebook account has been hacked this morning. Anybody who will be asking money in my behalf, PLEASE IGNORE!

The hacker was able to access my Facebook account, changed my login email and password and unfortunately the hacker was also able to get access to my Yahoo account because of identical password i am using on both account.

The hacker have send chat messages to all my Facebook and Yahoo friends and contacts and attempted to tell fictitious stories that i need money for some emergencies trying to make it appear that I need to borrow money from unsuspecting victims from the amount of 5,000 pesos to 5,000 dollars.

My pamangkin residing in Pasay City has been victimized this morning, she was duped of 5,000 pesos after the hacker used my YM and told her that I am borrowing money to help a my friend living in Cebu City. The hacker informed my niece to send the 5,000 pesos money through Western Union only under the name of JOE MIRANDA.

I just learned about this hacking incident tis morning after receiving a call from my blogging friend Kenjie for suspecting that my FB and Yahoo account was hacked because he received an alleged  message that I was in trouble and trying to borrow 5K DOLLARS.

HOW IT STARTED

This morning, 4:20 am Doha Time, I was checking my emails and I was logged in at my Facebook account, a certain "Let Ching" appears from my FB chat box, and I assume that this "Let Ching" from California is my classmate in PCWHS batch 78, the conversation goes:

   "Let Ching" : Nakaboto ka na ba?
    Me            : Tapos na, 2 weeks ago pa
   "Let Ching" : Anak mo ba itong si Gee
    Me            : Oo
   "Let Ching" : Kaya pala, kamukha mo, hahaha, Puede ko ba sya i-add sa FB friend ko?
    Me            : Uuwi ka ba sa reunion natin?
   "Let Ching" : Hindi, ikaw?
    Me            : Hindi, neks year pa bakasyon ko
   "Let Ching" : Naka online ba ang anak mo ngaun?
    Me            : Hindi, tulog pa iyon ngaun, late na kasi kung matulog yun.
   "Let Ching" : Ano ba ang name ng anak mo?
    Me            : Geeka
   "Let Ching" : May roaming ka ba?
    Me            : Wala, sige na maliligo na ako, 5:00 am na at late na ako sa trabaho.
    ///end of our conversation///


I suspect that after I had a conversation with the hacker and after I have logged off from my FB account, it give him the opportunity to gain access to my FB account and after 20 minutes the hacker has started conversation with her first victime,

The hacker's first victim was my pamangkin, 4:40 am Doha Time, the hacker was already chatting with my pamangkin, telling her na I need to help my friend in Cebu, etc. etc. and if she can lend some money to my namesake... later in their flow of conversation my daughter's name was mentioned by the hacker quoting what we have discussed mentioning it to my pamangkin that my daughter is still sleeping and have she's not yet logged sa FB, and the hacker said also, "sige na, maliligo pa ako, 5:00 am na at late na ako sa trabaho.

IT SPREADS LIKE FIRE

All my contacts in both Yahoo and Facebook were contacted by the hacker, trying to dupe them. Unfortunately, the same hacker was able to gain access to my another relative's account sa FB at Yahoo who is in list too, it was a nightmare. Yung pamangkin ko na nagpadala na ng 5k ay kinulit pa ulit ng hacker and asking her na dagdagan pa iyong hinihiram to make it total 14K.

Yung mga kasama ko sa work pati mga anak nila, mga blogging friends ko around the word, the circle of friends of our family.... they have been contacted and were tried to be duped, I am really sorry for any inconveniences it have caused you.

My family has already reported this matter to the authorities in Manila DILG and PNP offices and we are hoping that we could find a trace of this perpetrator of this cyber crime. I have also informed the Facebook administrator on this hacking incident.

I pray that this incident will come to an end, and I reiterate my sympathy to my dear friends and relatives who were disturbed but was able to sense a possible hacking scam, and my heart goes to my unsuspecting pamangkin who lost her treasured 5K pesos (which she keeps for the school matriculation of her children), and I would like to thank my Blogging friends, Kenjie of Thoughtskoto and Charlie of Dungeon Lord for warning our blogging friends through their simultaneous posts in the internet, to Jee, Deth, Azel, Bhing, Rio who have circulated the hacking news through various chat platforms, I owe you so much, pautang naman HAHAHAHA (canned laughter)

Maraming salamat sa inyong lahat, and to my hacker, in case you are still reading this e-mail too, you can run away from me, and you can run away from my friends, but you cannot run far from Christ, may you God forgive your sin.

And thank you Lord for today's trial, I just learned that there are things which could go wrong unexpectedly as it opened my eyes that I am not totally in control of everything that I need to hold your hand tightly and rely in your guidance and making me realized Your greatness for showering me with wonderful people,  my friends who have helped - called, blogged and chat with me in this trying time. Thank you Lord.

MY FACEBOOK AND YM MESSENGER WERE HACKED


Please be informed that both of my Yahoo and Facebook accounts were hacked. I just learned it this morning though my friend Kenji that someone is using my account and using my namesake, GEORGE BABIANO sending offiline messages either thru FB and YM borrowing or soliciting money.

PLEASE IGNORE such messages, and I have not authorized any of my family in my behalf to borrow money from my friends and relatives. I never borrow money through e-mails chat and other internet media site.

This morning, I asked my daughter to send an email to all my contacts in my Yahoo account to warn them of this cyber crime and she was able to send warning to all. But now I cannot access my Yahoo account too.

My niece in the Philippines has been duped for 5,000 pesos, it was too late to warn her.

I am sorry for the inconveniences that it have caused to my friends and relatives. We are now coordinating with the DILG office to track the hacker who seems to be operating from the Philippines and I'll keep you posted for any development. Thank you to Kenjie of Kablogs and LordCM of Dungeon Lord for informing our friends of the potential threat.


You may get in touch with me at my new email  at popishpope@yahoo.com or you may contact me at my mobile number at 0974-5640624.


Sometimes there are dark clouds ahead of us, but Life will still be Beautiful.


Saturday, May 1, 2010

Celebrate Labor Day With OptimismToday, we pay tribute to the generations of men and women, the tremendous contributions and sacrifices of workers who keep our nation standing in the midst of economic crisis and political upheavals. Let us look back to the struggles of our labor leaders who have taken the front line - who have organized, marched, went on strike, and even sacrificed their lives that resulted to a strong labor unions and subsequently conclusions of CBAs for guaranteed salary increases and better working conditions.

Let us remember the great labor leaders of our land, whose voices echoed from the foot of Mendiola bridge to the streets EDSA, the unparalleled contribution of Ka Felix Olalia that has inspired millions of peasant workers for his pro-democracy struggle during the dark era of Dictatorship. Let us also acknowledge the success of respected labor leaders who have invaded the plenaries of Senate and Congress - Ernesto Herrera and Crispin Beltran; and let us acknowledge the icon of Labor Code of the Philippines, Ka Blas  Ople,  who obtained recognition from the ILO and created the POEA and OWWA.

But the battle for reform is not over, still a large working population of our society has been deprived of their right to organize, they are the contractual workers of our society who are abused, exploited and manipulated by entrepreneurs and industrialists who own the popular shopping malls, food chains  and factories which are favored and protected by the elite and the people in power. Thousands of OFWs are languishing in jails, holed in the Embassies, and unaccounted numbers of abused and exploited domestic helpers and women OFWs and migrant workers who are victims of human smuggling and illegal recruitment.

This labor day, let us look with optimism and with the coming National Election, we are given a chance to change the future of our families, the future of our workers and the future of our nation. Let us examine the credentials of the presidential,  VP and Senatorial candidates and let us look for leaders who are incorruptible, God fearing and who has a meaningful reforms that can create business confidence, invite new investments, ensure better job opportunities and protect workers rights.

We need a new leader that can represent the voices of our 10 million OFWs worldwide, a leader that will protect the flight of our migrant workers whose monthly remittances has resuscitated our dying economy. With full confidence, I am endorsing Ms. Susan "Toots" Ople, former Labor Undersecretary, an active advocate of Migrant Workers and protector of the OFW. Toots Ople, the daughter of late Blas Ople is a Senatorial hopeful, No. 38 in the COMELEC official ballot sheet - let us give our vote of hope to Susan so she may continue her advocacies  for the Migrant Workers and let our voices be heard in the plenaries of Senate, let us vote SUSAN "TOOTS" OPLE, No. 38 for Senator.

Susan Ople (left) as key speaker and supporter of PEBA

"Let Susan Ople’s name rise to the Senate from the votes of the OFW (Kenjie Solis)"

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails