Friday, February 13, 2009

SA AKING KAPATID, HAPI BERDEY ATE


Ngaun ko naunawaan kung bakit pinili ng Panginoon na isinilang ka ng February 14, sa Araw ng mga Puso, dahil sa iyong malinis na kalooban at walang sawang pagmamahal sa akin, sa iyong pamilya at sa Diyos, nararapat lamang na maiugnay ang iyong pangalan at kapanganakan sa pandaigdigang pagdiriwang ng pagmamahal.

Sa aking kamusmusan, ikaw ang aking naging gabay mula ng tayo ay mangulila sa mga magulang. At magpasahanggang ngayon na sa kabila ng aking buhay may pamilya ay ikaw pa rin ang aming kinakapitan sa oras ng aming kagipitan.

Nagpapasalamat kami sa Diyos, dahil ibinigay ka sa amin, bilang aking kaisa-isahang kapatid, at huwarang ina sa iyong 4 na anak.

At aking laging dinadalangin sa Dyos na patuloy kang pagkalooban ng magandang kalusugan para maipagpatuloy mo pa ang pagbibigay ng pagmamahal hindi lamang sa amin na iyong pamilya kundi pati sa mga taong naging ispirasyon ka sa kanilang buhay.

Happy Berdey Ate Tess...


With Love and Prayers,


Boy, Enor, Jason at Geeka

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails